Medezeggenschapsraad

Vergaderingen

De vergaderingen van de MR zijn in beginsel openbaar en bent u van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Indien er sprake is van een besloten bijeenkomst (zonder toehoorders) zal dat worden aangekondigd op de website.

De vergadering begint om 19.30 uur in de personeelskamer en zal (meestal) rond 21.00 uur eindigen.

Vergaderdata 2021-2022

Hieronder vindt u de vergaderdata en de notulen van de MR.

Mochten er vragen, onduidelijkheden en/of opmerkingen zijn naar aanleiding van de notulen kunt u contact opnemen met een van de MR-leden of een mailtje sturen naar ons e-mailadres: paulus.mr@kansenkleur.nl

Jaarverslag 2020-2021Klik hier

Vergaderdata 2021-2022
15 juni 2021Klik hier
7 september 2021Klik hier
1 november 2021Klik hier
21 december 2021Notulen volgen na goedkeuring
1 februari 2022Notulen volgen na goedkeuring
29 maart 2022Notulen volgen na goedkeuring
17 mei 2022Notulen volgen na goedkeuring
28 juni 2022Notulen volgen na goedkeuring