Jaarverslagen MR

Hieronder vindt u de jaarverslagen van de MR.

Per schooljaar wordt er een verslag gemaakt van de bezigheden en onderwerpen waar de MR zich het afgelopen schooljaar voor in heeft gezet. Eventuele actie- en speerpunten zullen daarin aan bod komen.

De eventuele wijzigingen wat betreft de samenstelling van de MR zullen hier ook in vermeld staan.

Jaarverslag schooljaar 2018-2019     klik hier