Vergaderdata

De vergaderingen van de M.R zijn in beginsel openbaar en bent u van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Indien er sprake is van een besloten bijeenkomst (zonder toehoorders) zal dat worden aangekondigd op de website.

De vergadering begint om 19.30 uur in de personeelskamer en zal (meestal) rond 21.00 uur eindigen.

Vergaderdata 2021-2022

7 september 2021voor de agenda: klik hier
2 november 2021 voor de agenda: klik hier
21 december 2021 voor de agenda: klik hier
1 februari 2022 voor de agenda: klik hier
29 maart 2022 voor de agenda: klik hier
17 mei 2022 voor de agenda: klik hier
28 juni 2022 voor de agenda: klik hier