De Gezonde school

Onze school is gezond!                 2019-2022

De Paulusschool heeft voor de derde keer het landelijke vignet Gezonde School behaald! Dit na een strenge keuring van de landelijke commissie. Het vignet Gezonde School is een erkenning voor scholen die structureel werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen en medewerkers.

We werken actief aan het zorgen voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én we hebben aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij  belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

Sinds 2016 heeft de Paulusschool het vignet voor het thema Sociaal Welbevinden en Veiligheid. Door het werken met het programma van de Vreedzame School, de aandacht voor elk kind en de begeleiding op sociaal emotioneel vlak voldoen we ruim aan de criteria om dit vignet met trots te dragen.

De Paulusschool heeft bovendien speciale aandacht voor het thema Bewegen en Sport.  Hiervoor zetten we de volgende activiteiten in : beweegteams op dinsdag en donderdag voor groep 3 t/m 8, 1 dag in de week een beweegteam bij de kleuters en specifieke aandacht voor bewegend leren in groep 1 t/m 3. Daarbij verzorgt Sportservice Wijchen samen met de BSO de brede school sportactiviteiten na school.

Het vignet Gezonde School is een initiatief van twintig landelijke gezondheidsorganisaties. Wilt u meer weten over het vignet Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.