De mediatoren en de Kinderraad

Binnen de Paulusschool heeft het programma van de Vreedzame school een belangrijke plek. We streven hiermee naar een klimaat in de klas en in school waarin betrokkenheid en verantwoordelijkheid van de leerling centraal staat. De actieve rol van de kinderen willen we hierbij stimuleren.

Zo zetten we leerling-mediatoren in bij het oplossen van ruzies en conflicten op het speelplein. Vanuit groep 7 en 8 kunnen kinderen zich opgeven als mediator. Zij krijgen een training in het helpen bij het oplossen van ruzies. Na de training ontvangen de kinderen diploma en zijn nu écht mediator. Elke pauze heeft een tweetal kinderen de beurt en dragen ze hun mediatorhesje, zodat iedereen ze goed kan zien op het plein.

Ook er worden er ieder schooljaar nieuwe kinderraadsleden gekozen en is de nieuwe Kinderraad actief. Elke maand vergaderen ze met de directeur over zaken die de groepen belangrijk vinden.

De kinderraad 2023-2024

Fijn dat de raad er is en iedereen succes!

Dit zijn wij!