Schooltijden en vakantierooster

Schooltijden en Vakantierooster

We werken met het 5 gelijke dagen model.

Dit houdt in dat we de lessen elke dag om 8.30 uur starten. De school eindigt elke dag om 14.00 uur.
We lunchen met de eigen groep en elk kind neemt dus een eigen lunch en drinken mee.

Kalender 2022 – 2023

Vakanties en vrije dagen:

Herfstvakantie24 oktober t/m 28 oktober 
Kerstvakantie26 december t/m 6 januari 
Voorjaarsvakantie20 februari t/m 24 februari 
Tweede paasdag10 april
Meivakantie24 april t/m 5 mei 
Hemelvaartsweekend18 en 19 mei 
Tweede pinksterdag29 mei
Zomervakantie17 juli tot en met 25 augustus

    

Studiedagen groepen 1 t/m 8 vrij:

Maandag19-09-2022
Donderdag06-10-2022
Woensdag09-11-2022 
Dinsdag06-12-2022
Donderdag09-03-2023 
Woensdag17-05-2023
Vrijdag 14-07-2023

Andere vrije middagen groep 1 t/m 8:

Maandag05-12-2022Om 12 uur uit
Vrijdag23-12-2022Om 12 uur uit
Dinsdag07-02-2023Om 12 uur uit
Vrijdag17-02-2023Om 12 uur uit
Dinsdag27-06-2023Om 12 uur uit

Kleutervrije dagen groep 1/2:

Vrijdag23-09-2022
Vrijdag07-10-2022
Vrijdag25-11-2022
Vrijdag23-12-2022
Vrijdag27-01-2023
Vrijdag31-03-2023
Vrijdag16-06-2023