Vreedzame school

Wij vinden het heel belangrijk om onze leerlingen op het gebied van sociale vaardigheden en welbevinden een goede basis mee te geven!
Op de Paulusschool wordt gewerkt met ‘De vreedzame school’. Dit programma streeft naar een klimaat in de klas en in school, waarin betrokkenheid en verantwoordelijkheid van de leerling centraal staat. De school wordt een democratische gemeenschap, waarin iedereen een stem heeft, zich gezien en gehoord voelt en op een positieve manier met elkaar omgaat. Hiervoor nemen we conflictoplossing en leerlingparticipatie als uitgangspunt. Kinderen en leerkrachten leren hoe je met conflicten om kunt gaan door te streven naar oplossingen die voor beide partijen acceptabel zijn. De leerlingen krijgen allerlei taken en verantwoordelijkheden: in de klas en in school. Kinderen leren door te doen, allerlei vaardigheden die ze nodig hebben als (toekomstig) burger in onze democratische samenleving. ‘De klas en de school als oefenplaats voor actief burgerschap’. Meer informatie kunt u ook vinden op de website van De vreedzame school: www.vreedzame.school