Ziekmelding en extra verlof

Ziek melden

Wanneer uw kind ziek is dient u uw kind ziek te melden

tussen 07:30 en 08:30 uur via telefoonnummer: 024-6452881

Meestal neemt de conciërge de telefoon op en hij geeft de ziekmelding door. Mocht blijken dat uw kind niet is ziek gemeld dan zullen wij contact opnemen om te informeren naar de afwezigheid.

Bijzonder verlof

Volgens de Leerplichtwet moet uw kind op vaste tijden naar school. In bijzondere gevallen kan uw kind onder schooltijd vrij krijgen.

1. Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen

Heeft uw kind verplichtingen vanuit uw godsdienst of levensovertuiging? Dan kan hij per verplichting 1 dag vrij krijgen. Deze vorm van verlof vraagt u minimaal 2 dagen van te voren aan bij de directeur van de school. Doet u dat niet? Dan is het verlof niet toegestaan. De school moet het verlof dan doorgeven aan de leerplichtambtenaar.

2. Op vakantie onder schooltijd

Wilt u onder schooltijd op vakantie? Dat kan alleen als u of uw partner een beroep heeft waardoor uw kind niet tijdens de schoolvakantie op vakantie kan gaan. Het moet gaan om een beroep waarbij u juist in de (zomer-)vakantie het grootste deel van uw inkomen verdient. De directeur van de school mag uw kind dan 1 keer per jaar vrij geven, zodat u toch samen op vakantie kunt gaan.

Voeg bij uw aanvraag een verklaring van uw werkgever toe. Daarin moet staan welk beroep u heeft en wanneer u verlof heeft. Verder moet u rekening houden met de volgende voorwaarden:

 • Dien uw aanvraag ten minste 8 weken van te voren in bij de directeur van de school. Dit in verband met een eventuele bezwaarprocedure.
 • Het verlof mag niet langer duren dan 10 schooldagen.
 • Het verlof mag niet in de eerste 2 weken van het schooljaar zijn.

Wordt iemand van het gezin ziek tijdens de vakantie en bent u daardoor niet op tijd terug? Dan is het belangrijk om een verklaring van de dokter uit het vakantieland mee te nemen. Daarin moet staan om welke ziekte het gaat en hoe ernstig het is. Zo voorkomt u misverstanden.

3. Verlof in geval van ‘andere gewichtige omstandigheden’

Bij sommige andere omstandigheden kunt u ook verlof aanvragen. Denk aan:

 • een verhuizing van het gezin
 • het bijwonen van een huwelijk van iemand in de directe omgeving
 • ernstige ziekte van iemand in de directe omgeving
 • overlijden van iemand in de directe omgeving
 • viering van een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum en het 12,5-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig (huwelijks)jubileum van iemand in de directe omgeving

Bij de volgende situaties kunt u geen verlof aanvragen:

 • familiebezoek in het buitenland
 • vakantie in een goedkope periode
 • vakantie onder schooltijd omdat u geen andere datum meer kunt boeken
 • een als prijs gewonnen vakantie
 • een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan
 • eerder vertrek of latere terugkeer door (verkeers-)drukte
 • verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn
 • verlof om mee te doen aan sportieve of culturele evenementen buiten school
Een aanvraag voor verlof voor ’andere gewichtige omstandigheden’ moet u zo snel mogelijk bij de directeur van de school indienen. Het liefst 1 maand van te voren.
Meer vragen?

Voor vragen over de uitvoering van de Leerplichtwet kunt u contact opnemen met de leerplichtambtenaren van de gemeente Wijchen: leerplicht@drutenwijchen.nl of via telefoonnummer:  088 432 70 00

Naast controle van de wet, geven zij ook advies over onder ander de volgende onderwerpen:

  • vakantieverlof;
  • wat de doen bij ongeoorloofd verzuim (spijbelen);
  • partiële leerplicht;
  • vervangende leerplicht;
  • vrijstellingen.