Zorg en begeleiding

Op de Paulusschool willen we extra zorg optimaal kunnen bieden.
Voor deze begeleiding werken we met de ‘1 zorg route’ binnen onze school.
Hoe we de zorg hebben vormgegeven staat beschreven in ons zorgplan. Dit plan zal binnenkort op de website komen te staan.
Hiernaast werken we met protocollen op allerlei gebieden om te zorgen dat er een goede begeleiding  op deze gebieden is voor de leerlingen. Deze protocollen gaan over:
Dyslexie
Hoogbegaafdheid
Directe instructie
Pestprotocol
Medische handelingen op school
Zij liggen ter inzage bij de directie en zullen mettertijd ook op onze website komen te staan.