Brede school

De visie op de brede school is ruim voordat de Paulusschool een brede school werd in 2007 beschreven.

We vinden de brede school een belangrijk instrument om samen met onze partners binnen Noorderlicht en de verschillende instanties zoals de gemeente en Meer een breed activiteitenprogramma aan te kunnen bieden.
Deze integrale aanpak geeft ons de mogelijkheid om binnen Wijchen-Noord bij te dragen aan een ontmoetingsplek voor jong en oud.