De Eerste Stap Buitenschoolse Opvang

Samen spelen op peuteropvang Roerdompstraat

Alle kinderen van 2 tot 4 jaar moeten de kans krijgen om samen met andere kinderen te kunnen spelen en zich verder te ontwikkelen. Daarom is er de peuteropvang. Peuters kunnen hier gemiddeld twee dagdelen per week spelen en leren. De gemeente Wijchen subsidieert de peuteropvang. Ouders betalen een inkomensafhankelijke ouderbijdrage. Inschrijven kan via het ouderportaal op de website www.deeerstestap.nl

Vertrouwde pedagogisch medewerkers
Een peuteropvang groep bestaat uit maximaal 16 peuters en ieder dagdeel zijn er twee vaste pedagogisch medewerkers.  Erna en Saskia werken op peuteropvang Roerdompstraat. De peuteropvang bevindt zich vlak bij de kleuterklassen. Het doel is dat de peuters en kleuters elkaar daar makkelijker ontmoeten en van elkaar kunnen leren (doorgaande lijn). Er wordt gewerkt aan gezamenlijke thema’s en de leerkrachten en pedagogisch medewerkers wisselen tips uit en leren ook van elkaar.

Openingstijden
De peuteropvang is, behalve de woensdag, van maandag tot vrijdagochtend geopend van 8:45 uur-11.15 uur, met uitzondering van de woensdag.

VVE-plaatsing
De eerste stap
 ontvangt extra subsidie om de ontwikkeling van kinderen zoveel mogelijk te stimuleren. Dit noemen we VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie). Kinderen met een VVE-indicatie kunnen daarom voor een gereduceerde prijs 4 dagdelen per week naar de peuteropvang.

Meer informatie
Heeft u belangstelling voor de peuteropvang of wilt u meer informatie? U kunt bellen met het centraal kantoor van de Eerste Stap, 024-6488388 of stuur een mail naar: wijknoord@deeerstestap.nl. Wij helpen u graag verder. Ook is het mogelijk om een kijkje te gaan nemen op de locatie, u bent van harte welkom.

Kom gerust eens bij ons kijken!

BIJ DE BSO IS ALTIJD IETS LEUKS TE DOEN!

Spelen en ontspannen bij de buitenschoolse opvang
Uw werktijden vallen meestal niet samen met de schooltijden van uw kind. Bij de buitenschoolse opvang van de Eerste Stap kan uw kind de vrije tijd voor en na school of tijdens de vakanties op een prettige manier doorbrengen. De Eerste Stap biedt gekwalificeerde en professionele buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar.

Met veel plezier werken wij samen met de school van uw kind. School en opvang hebben immers hetzelfde belang; het welzijn van uw kind. Het pedagogische klimaat en de organisatie (bijvoorbeeld het gezamenlijk gebruik van ruimtes, overdracht tussen leerkrachten en pedagogische medewerkers) kunnen zo gemakkelijk op elkaar worden afgestemd.

De opvang van schoolkinderen heeft een heel eigen karakter. Activiteiten en vrije tijd moeten in balans zijn. Ontspanning en gezelligheid zijn dus even belangrijk als ontdekken en doen. De kinderen hebben zelf vaak prima ideeën waarvan de groepsleiding dankbaar gebruik maakt bij het bedenken van een activiteitenprogramma.

Buitenschoolse opvang op maat
De Eerste Stap kent verschillende soorten buitenschoolse opvang:

  • Voorschoolse opvang (vso): opvang vóór schooltijd
  • Naschoolse opvang (nso): opvang ná schooltijd
  • Buitenschoolse opvang: zowel vóór als ná schooltijd
  • Verlengde opvang: opvang vóór en/of ná de reguliere sluitingstijd van de buitenschoolse opvang

Welke soort opvang u ook kiest, in de schoolvakanties is uw kind altijd de hele dag welkom op de dagen die we met elkaar hebben afgesproken. Tijdens vakanties kan het wel zo zijn dat uw kind op een andere locatie wordt opgevangen. Daarnaast bieden wij extra opvang op roostervrije dagen van de basisschool. Dit moet u apart aanvragen. Heeft u incidenteel nog extra opvang nodig? Dan kunt u een dagdeel incidentele opvang kopen. Dit is alleen mogelijk als er in de betreffende groep plaats is.

Wat kunnen wij u bieden:

  • Opvang bij de school van uw kind
  • Opvang voor kinderen van 4 – 12 jaar
  • Openingstijden van 8.00 – 18.00 uur (verlengd 7.30 – 18.30 uur)
  • Alle werkdagen geopend, ook opvang tijdens de schoolvakanties
  • Deze vorm van opvang valt onder de Wet Kinderopvang; vergoeding mogelijk via de belastingdienst
  • Wij helpen u graag met uw aanvraag voor de belastingdienst

De kosten
Voor de buitenschoolse opvang betaalt u een bedrag per dag. Dit is een brutoprijs.
De belastingdienst vergoedt daar een deel van. Op onze website deeerstestap (paarse balk/tarieven/buitenschoolse opvang) kunt u zien wat de prijs voor de buitenschoolse opvang is. Tip: u kunt via de website toeslagen een proefberekening laten maken.

Meer informatie
Heeft u belangstelling voor deze vorm van opvang of wilt u meer informatie? U kunt bellen met het centraal kantoor van de Eerste Stap, 024-6488388 of stuur een mail naar: wijknoord@deeerstestap.nl. Wij helpen u graag verder. Ook is het mogelijk om een kijkje te gaan nemen op de locatie, u bent van harte welkom.