Kans & Kleur

De Paulusschool hoort bij de Samenwerkingsstichting Kans & Kleur.
Dit is de overkoepelende stichting voor katholiek , openbaar, bijzonder neutraal en interconfessioneel primair onderwijs Wijchen

Samenwerkingsstichting Kans & Kleur is verantwoordelijk voor het verzorgen van het onderwijs op alle basisscholen in de gemeente Wijchen. Daaronder vallen scholen in de plaatsen Batenburg, Balgoij, Bergharen, Hernen, Niftrik en Wijchen zelf.

Kans & Kleur zal al het mogelijke doen om een rijke schakering van onderwijs (wat betreft onderwijskundige concepten en grondslag) in alle woonkernen te kunnen bieden.

Stichting Kans & Kleur
Stationsplein 1
6601 BN Wijchen

Postbus 5
6600 AA Wijchen
tel: 024-6487890
e-mail: info@kansenkleur.nl
URL: www.kansenkleur.nl