Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad bestaat uit een ouder- en een personeelsgeleding.
Wij zijn gesprekspartner voor de directie op beleidsgebied en hebben volgens de wet medezeggenschap naar gelang het onderwerp instemmingsrecht of adviesrecht.
De directeur is als adviseur onze gesprekspartner tijdens vergaderingen.
Beide geledingen zijn samengesteld voor de periode van 3 schooljaren.
De M.R. bestaat momenteel uit de volgende personen:

OudergeledingPersoneelsgeleding
 Gerco Kouwenberg (voorzitter)Hanny Duighuisen
Lieke van der MeerKim Peters
Antoinette van Deinsen-BlomManon Peters
Alicia HavingaEmilie van Hassel
Brenda van Zuidam

Vergaderingen

De vergaderingen van de MR zijn in beginsel openbaar en bent u van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Indien er sprake is van een besloten bijeenkomst (zonder toehoorders) zal dat worden aangekondigd op de website.
De vergadering begint om 19.30 uur in de personeelskamer en zal (meestal) rond 21.00 uur eindigen.

Vergaderdata:

Hieronder vindt u de vergaderdata en de notulen van de MR.

Mochten er vragen, onduidelijkheden en/of opmerkingen zijn naar aanleiding van de notulen kunt u contact opnemen met een van de MR-leden of een mailtje sturen naar ons e-mailadres: paulus.mr@kansenkleur.nl

Vergaderdata:Notulen:
27 juni 2023Klik hier
12 september 2023Klik hier
24 oktober 2023Klik hier
28 november 2023Klik hier
23 januari 2024Klik hier
26 maart 2024Klik hier
28 mei 2024
18 juni 2024
Jaarverslag 2022-2023Klik hier

Hieronder stellen de leden van de MR zich aan jullie voor:

Dag, ik ben Gerco Kouwenberg. Vader van Cas (VO), Roos (VO) en Sebastiaan (groep 7-8). Het lidmaatschap van de MR is voor mij een manier om toch een beetje meer betrokken te zijn bij de gang van zaken op school. Mijn kinderen besteden hier een groot deel van de week en door betrokken te zijn bij de MR krijg ik net iets meer mee van waar ze overal mee bezig zijn. Daarnaast is het ook een manier om samen met anderen, de stem van de ouders een plekje te geven in allerlei besluitvormingsprocessen die zich afspelen op de Paulusschool. Mochten jullie als ouders vragen hebben of punten aan willen kaarten die jullie belangrijk vinden dan horen wij dat natuurlijk graag.

# ik ben Brenda van Zuidam, getrouwd met Dennis en moeder van twee kinderen. Beide kinderen gaan met veel plezier naar de Paulusschool. In het dagelijks leven werk ik als clustermanager bij een kinderopvangorganisatie.
Iedereen wil een goede toekomst voor zijn of haar kind(eren). Een goede basis hiervan wordt mede gelegd op de basisschool. Onze kinderen brengen een belangrijk deel van hun kindertijd door op de Paulusschool. Daarom is het goed dat de directie en de leerkrachten van de Paulusschool samenwerking zoekt met alle ouders op diverse onderdelen. Ik vind het fijn en zinvol om samen met andere ouders, directie en leerkrachten te praten over het beleid, schoolorganisatie en de visie op het onderwijs. Interactie met ouders is zeer belangrijk om te weten wat er speelt en wat de wensen zijn voor het welbevinden van de kinderen op school. Als er vragen, ideeën of tips zijn waarvan je denkt dat dit onderwerpen zijn waarmee de MR iets zou moeten doen, dan horen wij het heel graag.

# Ik ben Antoinette van Deinsen-Blom, getrouwd met Roel en samen zijn wij ouders van 2 enthousiaste jongens. Dit enthousiasme hebben ze van nature, maar gelukkig gaan ze met ditzelfde enthousiasme ook naar school. Dit gun ik ieder kind. Goed onderwijs, een veilige omgeving op school en leerkrachten die net een stapje extra doen voor kinderen die het nodig hebben, vind ik als ouder erg belangrijk. Ik denk graag in kansen voor iedereen. Dat ieder kind een kans krijgt op goed onderwijs en ieder kind zich fijn voelt in zijn klas en omgeving. Ik vind het waardevol dat ouders mee kunnen praten met directie en leerkrachten over de kansen van kinderen op goed onderwijs en zij een prettige en goede basis kunnen leggen voor hun toekomst. Het is fijn om gehoord te worden als ouder, dus heb je vragen of ideeën, laat het de MR weten.

# Ik ben Lieke van der Meer, getrouwd en heb twee super leuke kinderen. Onze oudste zoon zit al op de Paulusschool en onze dochter start in april. Ik ben lid geworden van de MR omdat ik het wel interessant vind om inhoudelijk meer betrokken te zijn bij de school en mee te denken over het beleid en nieuwe ontwikkelingen. Zodat alle kinderen een fijne schooltijd tegemoet gaan.

# Mijn naam is Alicia Havinga, ik ben getrouwd en moeder van een zoon die sinds dit jaar met veel plezier naar school gaat.
Een groot gedeelte van zijn kinderjaren zal mijn zoon op de Paulusschool doorbrengen, net als alle andere kinderen hier op school. Hierin is het ontzettend belangrijk dat er een goede kwaliteit is van het onderwijs, maar bovenal vind ik een fijne schooltijd in een veilige en prettige omgeving voor ieder kind belangrijk.
Ik ben graag betrokken bij de schoolse zaken en ik vind het interessant om mee te denken over het beleid en de koers van de school.
Om deze reden heb ik mij beschikbaar gesteld voor de MR. Het is fijn dat ik hieraan mag deelnemen.

______________________________________________________________

Mijn naam is Hanny Duighuisen. Ik ben op dit moment werkzaam als leerkracht. Sinds 1998 ben ik werkzaam op de Paulusschool. Voor die tijd heb ik hier in Wijchen 14 jaar in het speciaal onderwijs gewerkt.  In de M.R. wil ik graag samen met de ouders en collega’s het beleid van de school transparant en bespreekbaar maken. We zijn er samen verantwoordelijk voor dat kinderen (met hun ouders) en collega’s met plezier naar school gaan. En dat de kinderen zich, met de mogelijkheden die ze hebben, zo optimaal kunnen ontwikkelen.

# Ik ben Manon Peters. Ik werk nu voor het vierde schooljaar met veel plezier op de Paulusschool.  
Ik heb voor de MR gekozen omdat ik het interessant vind om de ontwikkeling en het beleid van de school bespreekbaar te maken met ouders. Samen kunnen we ervoor zorgen dat de kinderen met veel plezier naar school gaan en zich optimaal ontwikkelen. 

# Mijn naam is Kim Peters. Sinds januari 2018 werk ik met veel plezier op de Paulusschool. Op dit moment ben ik werkzaam als leerkracht.  Ik heb voor de MR gekozen omdat ik het belangrijk vind om samen te werken met ouders en met hen het beleid en de ontwikkelingen te kunnen bespreken. We zijn er samen verantwoordelijk voor dat kinderen groeien en met plezier naar school gaan.  

 # Mijn naam is Emilie van Hassel. Sinds januari 2022 werk ik met plezier op de Paulusschool. Ik ben al 5 jaar werkzaam in het onderwijs. Hiervoor heb ik in het speciaal onderwijs en in het regulier onderwijs gewerkt. Momenteel werk ik fulltime op de Paulusschool als leerkracht in groep 5/6. In de M.R. wil ik graag mijn eigen steentje bijdragen, hierbij vind ik het belangrijk om zowel de leerkrachten als ouders te horen.