Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad bestaat uit een ouder- en een personeelsgeleding.
Wij zijn gesprekspartner voor de directie op beleidsgebied en hebben volgens de wet medezeggenschap naar gelang het onderwerp instemmingsrecht of adviesrecht.
De directeur is als adviseur onze gesprekspartner tijdens vergaderingen.
Beide geledingen zijn samengesteld voor de periode van 3 schooljaren.
De M.R. bestaat momenteel uit de volgende personen:

OudergeledingPersoneelsgeleding
 Gerco Kouwenberg (voorzitter)Hanny Duighuisen
Lieke van der MeerKim Peters
Antoinette van Deinsen-BlomManon Peters
Alicia StarreveldEmilie van Hassel
Brenda van Zuidam

Vergaderingen

De vergaderingen van de MR zijn in beginsel openbaar en bent u van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Indien er sprake is van een besloten bijeenkomst (zonder toehoorders) zal dat worden aangekondigd op de website.
De vergadering begint om 19.30 uur in de personeelskamer en zal (meestal) rond 21.00 uur eindigen.

Vergaderdata 2022-2023

Hieronder vindt u de vergaderdata en de notulen van de MR.

Mochten er vragen, onduidelijkheden en/of opmerkingen zijn naar aanleiding van de notulen kunt u contact opnemen met een van de MR-leden of een mailtje sturen naar ons e-mailadres: paulus.mr@kansenkleur.nl

Jaarverslag 2021-2022Klik hier

Vergaderdata 2022-2023
6 september 2022Klik hier
11 oktober 2022Klik hier
29 november 2022Klik hier
10 januari 2023Klik hier
28 maart 2023Klik hier
30 mei 2023Klik hier
27 juni 2023Notulen volgen na goedkeuring
22 juni 2022Notulen volgen na goedkeuring

Hieronder stellen de leden van de MR zich aan jullie voor:

Dag, ik ben Gerco Kouwenberg. Vader van Cas (inmiddels voortgezet onderwijs), Roos en Sebastiaan . Het lidmaatschap van de MR is voor mij een manier om toch een beetje meer betrokken te zijn bij de gang van zaken op school. Mijn kinderen besteden hier een groot deel van de week en door betrokken te zijn bij de MR krijg ik net iets meer mee van waar ze overal mee bezig zijn. Daarnaast is het ook een manier om samen met anderen, de stem van de ouders een plekje te geven in allerlei besluitvormingsprocessen die zich afspelen op de Paulusschool. Mochten jullie als ouders vragen hebben of punten aan willen kaarten die jullie belangrijk vinden dan horen wij dat natuurlijk graag.

# ik ben Brenda van Zuidam, getrouwd met Dennis en moeder van twee kinderen. Beide kinderen gaan met veel plezier naar de Paulusschool. In het dagelijks leven werk ik als clustermanager bij een kinderopvangorganisatie.

Iedereen wil een goede toekomst voor zijn of haar kind(eren). Een goede basis hiervan wordt mede gelegd op de basisschool. Onze kinderen brengen een belangrijk deel van hun kindertijd door op de Paulusschool. Daarom is het goed dat de directie en de leerkrachten van de Paulusschool samenwerking zoekt met alle ouders op diverse onderdelen. Ik vind het fijn en zinvol om samen met andere ouders, directie en leerkrachten te praten over het beleid, schoolorganisatie en de visie op het onderwijs. Interactie met ouders is zeer belangrijk om te weten wat er speelt en wat de wensen zijn voor het welbevinden van de kinderen op school. Als er vragen, ideeën of tips zijn waarvan je denkt dat dit onderwerpen zijn waarmee de MR iets zou moeten doen, dan horen wij het heel graag.

______________________________________________________________

Mijn naam is Hanny Duighuisen. Ik ben op dit moment werkzaam als leerkracht. Sinds 1998 ben ik werkzaam op de Paulusschool. Voor die tijd heb ik hier in Wijchen 14 jaar in het speciaal onderwijs gewerkt.  In de M.R. wil ik graag samen met de ouders en collega’s het beleid van de school transparant en bespreekbaar maken. We zijn er samen verantwoordelijk voor dat kinderen (met hun ouders) en collega’s met plezier naar school gaan. En dat de kinderen zich, met de mogelijkheden die ze hebben, zo optimaal kunnen ontwikkelen.

# Ik ben Manon Peters. Ik werk nu voor het vierde schooljaar met veel plezier op de Paulusschool.  
Ik heb voor de MR gekozen omdat ik het interessant vind om de ontwikkeling en het beleid van de school bespreekbaar te maken met ouders. Samen kunnen we ervoor zorgen dat de kinderen met veel plezier naar school gaan en zich optimaal ontwikkelen. 

# Mijn naam is Kim Peters. Sinds januari 2018 werk ik met veel plezier op de Paulusschool. Op dit moment ben ik werkzaam als leerkracht.  Ik heb voor de MR gekozen omdat ik het belangrijk vind om samen te werken met ouders en met hen het beleid en de ontwikkelingen te kunnen bespreken. We zijn er samen verantwoordelijk voor dat kinderen groeien en met plezier naar school gaan.