Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad bestaat uit een ouder- en een personeelsgeleding.
Wij zijn gesprekspartner voor de directie op beleidsgebied en hebben volgens de wet medezeggenschap naar gelang het onderwerp instemmingsrecht of adviesrecht.
De directeur is als adviseur onze gesprekspartner tijdens vergaderingen.
Beide geledingen zijn samengesteld voor de periode van 3 schooljaren.
De M.R. bestaat momenteel uit de volgende personen:

OudergeledingPersoneelsgeleding
 Gerco Kouwenberg (voorzitter)Cora Verhoeven
Monica ZwartjesHanny Duighuisen
Jason BhagwandasManon Peters
Mechteld van BenthemKim Peters

Vergaderingen

De vergaderingen van de MR zijn in beginsel openbaar en bent u van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Indien er sprake is van een besloten bijeenkomst (zonder toehoorders) zal dat worden aangekondigd op de website.
De vergadering begint om 19.30 uur in de personeelskamer en zal (meestal) rond 21.00 uur eindigen.

Vergaderdata 2021-2022

Hieronder vindt u de vergaderdata en de notulen van de MR.

Mochten er vragen, onduidelijkheden en/of opmerkingen zijn naar aanleiding van de notulen kunt u contact opnemen met een van de MR-leden of een mailtje sturen naar ons e-mailadres: paulus.mr@kansenkleur.nl

Jaarverslag 2020-2021Klik hier

Vergaderdata 2021-2022
15 juni 2021Klik hier
7 september 2021Klik hier
1 november 2021Klik hier
21 december 2021Klik hier
1 februari 2022Klik hier
29 maart 2022Klik hier
11 mei 2022Notulen volgen na goedkeuring
22 juni 2022Notulen volgen na goedkeuring

Hieronder stellen de leden van de MR zich aan jullie voor:

Dag, ik ben Gerco Kouwenberg. Vader van Cas (inmiddels voortgezet onderwijs), Roos (groep 7) en Sebastiaan (groep 6). Het lidmaatschap van de MR is voor mij een manier om toch een beetje meer betrokken te zijn bij de gang van zaken op school. Mijn kinderen besteden hier een groot deel van de week en door betrokken te zijn bij de MR krijg ik net iets meer mee van waar ze overal mee bezig zijn. Daarnaast is het ook een manier om samen met anderen, de stem van de ouders een plekje te geven in allerlei besluitvormingsprocessen die zich afspelen op de Paulusschool. Mochten jullie als ouders vragen hebben of punten aan willen kaarten die jullie belangrijk vinden dan horen wij dat natuurlijk graag.

# Mijn naam is Jason Bhagwandas en ik ben de trotse vader van Sep (inmiddels voortgezet onderwijs) en Lot (groep 6). Ik ben meer dan 20 jaar werkzaam binnen de jeugdhulpverlening en hoop mijn ervaring, middels deelname aan de medezeggenschapsraad, in te kunnen zetten voor alle kinderen van de Paulusschool. Ieder kind heeft recht op kwalitatief goed en passend onderwijs in een veilige en beschermde omgeving. Dit is niet alleen een verantwoordelijkheid van de leerkrachten, maar kan mijns inziens alleen gerealiseerd worden in samenspraak met kritische en betrokken ouders/verzorgers. Ik wil hierbij dan ook iedereen van harte uitnodigen om mij of één van de andere M.R. leden te benaderen, mochten er zaken zijn die je graag onder de aandacht gebracht zou willen zien van het bestuur.

# Ik ben Mechteld van Benthem, moeder van Jip uit groep 5 en getrouwd met Ivo. Ik werk als bestuursassistente bij de Gemeente Nijmegen.
Ik ben in 2020-2021 gestart als lid van de M.R. De reden dat ik me hiervoor heb aangemeld is dat het belangrijk vind om als ouder een bijdrage te kunnen leveren aan een goed functionerende school voor Jip en alle andere leerlingen. Ik denk graag mee over (nieuwe) ontwikkelingen op de Paulusschool.
Met mijn kennis en ervaring verwacht ik een positief, open en kritische inbreng te kunnen hebben in de M.R. Ik kijk uit naar een prettige samenwerking met de overige MR-leden.

# Ik ben Monica Zwartjes, trotse moeder van 3 kinderen. Ryan (inmiddels in het examenjaar van het voortgezet onderwijs), Dewy uit groep 5 en Kyra uit groep 2. Ik werk als planner in de zorg. Ik ben vorig jaar bij de MR gekomen. Waarom ik ervoor gekozen heb is dat ik graag mee wil denken over de ontwikkelingen op school en me in wil zetten voor de leerlingen van de Paulusschool. Ik ben graag betrokken bij wat er op school gebeurd en ik wil graag en steentje bijdragen. Als er ouders vragen hebben of dat ze iets bespreekbaar willen maken horen we het graag.

Mijn naam is Hanny Duighuisen. Ik ben leerkracht van groep 4/5. Sinds 1998 ben ik werkzaam op de Paulusschool. Voor die tijd heb ik hier in Wijchen 14 jaar in het speciaal onderwijs gewerkt.  In de M.R. wil ik graag samen met de ouders en collega’s het beleid van de school transparant en bespreekbaar maken. We zijn er samen verantwoordelijk voor dat kinderen (met hun ouders) en collega’s met plezier naar school gaan. En dat de kinderen zich, met de mogelijkheden die ze hebben, zo optimaal kunnen ontwikkelen.

# Ik ben Manon Peters. Ik werk nu voor het vierde schooljaar met veel plezier op de Paulusschool in groep 1-2a.  
Ik heb voor de MR gekozen omdat ik het interessant vind om de ontwikkeling en het beleid van de school bespreekbaar te maken met ouders. Samen kunnen we ervoor zorgen dat de kinderen met veel plezier naar school gaan en zich optimaal ontwikkelen. 

# Mijn naam is Kim Peters. Sinds januari 2018 werk ik met veel plezier op de Paulusschool. Op dit moment ben ik de leerkracht van groep 3-4A.  Ik heb voor de MR gekozen omdat ik het belangrijk vind om samen te werken met ouders en met hen het beleid en de ontwikkelingen te kunnen bespreken. We zijn er samen verantwoordelijk voor dat kinderen groeien en met plezier naar school gaan.