Vergaderdata

De vergaderingen van de M.R zijn in beginsel openbaar en bent u van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Indien er sprake is van een besloten bijeenkomst (zonder toehoorders) zal dat worden aangekondigd op de website en in de Info.

Een uitnodiging voor de vergadering met de bijhorende agenda zal ook bijtijds in de info staan.

De vergadering begint om 19.30 uur in de personeelskamer en zal (meestal) rond 21.00 uur eindigen.

Vergaderdata 2019/2020
27 augustus 2019                voor de agenda: klik hier
22 oktober 2019                   deze volgt zodra bekend
10 december 2019              deze volgt zodra bekend
21 januari 2020                     deze volgt zodra bekend
10 maart 2020                      deze volgt zodra bekend
12 mei 2020                           deze volgt zodra bekend
30 juni 2020                           deze volgt zodra bekend

Vorige pagina: Nieuws en mededelingen vanuit MR
Volgende pagina: Notulen vergadering MR

Terug naar het overzicht van Medezeggenschapsraad