Vergaderdata

De vergaderingen van de M.R zijn in beginsel openbaar en bent u van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Indien er sprake is van een besloten bijeenkomst (zonder toehoorders) zal dat worden aangekondigd op de website en in de Info.

Een uitnodiging voor de vergadering met de bijhorende agenda zal ook bijtijds in de info staan.

De vergadering begint om 19.30 uur in de personeelskamer en zal (meestal) rond 21.00 uur eindigen.

Vergaderdata 2019/2020
27 augustus 2019                voor de agenda: klik hier
22 oktober 2019                   voor de agenda: klik hier
10 december 2019              voor de agenda: klik hier
21 januari 2020                     voor de agenda: klik hier
10 maart 2020                      voor de agenda: klik hier
02 juni 2020                           voor de agenda: klik hier (deze vergadering is zonder toehoorders i.v.m. het coronavirus) 

Terug naar het overzicht van Medezeggenschapsraad