Agenda jaarvergadering 20 sept 17

Jaarvergadering Ouderraad
Beste ouders en verzorgers,
Bij deze willen wij jullie van harte uitnodigen voor de jaarvergadering en de eerste
bijeenkomst van de Ouderraad in het nieuwe schooljaar. Deze bijeenkomst zal plaatsvinden
op woensdag 20 september om 20:00. Tijdens deze bijeenkomst worden de volgende
punten besproken.
Agenda:
1. Opening en mededelingen
2. Jaarverslag 2016-2017
a.
b. Financieel resultaat 2016-2017
c. Begroting 2017-2018
d. Controle door kas en controlecommissie
e. Ouderbijdrage
3. Aflopende en nieuwe benoemingen voor in het dagelijks bestuur.
4. Luizentassen
5. Vergaderschema 2017-2018
6. Werkgroepen
7. Presentatie van de schoolplannen voor het nieuwe schooljaar
8. Rondvraag en sluiting
We zien jullie graag de 20e
Bestuur Ouderraad