Jaarvergadering 21 september 2016

Jaarvergadering OR 21 September 2016
1. Opening door voorzitter Gerco Kouwenberg
2. Vaststellen jaarverslag 2014/2015:
Deze is onvindbaar. Mocht deze nog gevonden worden dan wordt dit alsnog op de site gezet.
3. Jaarverslag 2015-2016: Deze wordt op de website gepubliceerd zodat iedereen deze kan lezen.
4. Financiele verantwoording schooljaar 2014-2015:
a. Penningmeester Maartje doet verslag van het afgelopen schooljaar.
b. De kascontrole is geweest en goedgekeurd.
c. Maartje verteld het budget 2016-2017.
d. De ouderbijdrage voor aankomend schooljaar wordt verlaagd naar €12.50 en wordt bij deze vastgesteld.
5. Wisselingen dagelijks Bestuur OR:
Maartje Stevens treedt af als penningmeester. Susan Hendriks
Treedt af als OR lid. Sandra Willems wordt de nieuwe
Penningmeester van de OR. We bedanken Maartje en Susan
Voor al hun inzet voor de OR !
5. Bezetting werkgroepen:
In juni is er een evaluatie geweest met alle werkgroepen over het afgelopen schooljaar. Er komt een brief in de info met een oproep voor een aantal werkgroepen waar de bezetting ” dunnetjes” is. Verzoek aan alle werkgroepen of ze willen zorgen dat er een draaiboek is, zodat als er nieuwe aanwas komt binnen een werkgroep alles makkelijk te vinden is.
6. Vergaderschema 2016-2017:
Deze staat op de jaarkalender van school. Mochten er dingen zijn die je graag wilt bespreken of een bepaald thema aan de orde wilt hebben dan kun je je melden bij de OR.
7. Mededelingen school:
Wytze presenteert het jaarplan vanuit school.
8. Rondvraag:
– De algemene OR vergadering van 14 Juni is tegelijk met de avond 4-daagse. Dit is niet handig. De OR zal een andere datum hiervoor plannen !
Afsluiting door voorzitter Gerco Kouwenberg