Hulp bij activiteiten

Inleiding algemene activiteiten

Op de Paulusschool vinden veel activiteiten plaats. In het navolgende overzicht is kort opgenomen, welke activiteiten jaarlijks plaatsvinden en wat deze globaal inhouden.

In de bijlage is een “overzicht werkgroepen” opgenomen waarin staat aangegeven welke ouders/teamleden zich met welke activiteit bezighouden. Bij hen kunt u ook altijd terecht voor meer informatie.

Voor bepaalde buitenschoolse activiteiten wordt de hulp van ouders gevraagd met betrekking tot vervoer van de kinderen. Er is een mogelijkheid om een kilometervergoeding te vragen, middels het declaratieformulier in de bijlage.

Ouders/verzorgers kunnen zich opgeven voor een activiteit via dit emailadres,

paulus.or@kansenkleur.nl

Voedselallergie

Bij alle activiteiten en feesten op school is er speciale aandacht voor kinderen met een voedselallergie. De werkgroep allergiekinderen zorgt ervoor dat er voor ieder kind eten en/of drinken is dat bij zijn of haar dieet past. Als kinderen trakteren op hun verjaardag zou het fijn zijn als er ook rekening gehouden wordt met een kind met voedselallergie. Een klein beetje “verkeerd” voedsel kan nare gevolgen hebben. Dat is zeker geen feest!

De leerkracht of de ouders van het kind kunnen informatie geven over een kind met voedselallergie. Ook is er bij de directie een map te raadplegen waarin alle gegevens over de diëten van deze kinderen te vinden zijn. Deze map wordt ieder schooljaar bijgewerkt.

————————————————————–

Overzicht activiteiten

Sportdag/spelletjesdag

In het begin van het schooljaar vindt er een spelletjesdag plaats voor de onderbouw, aan het eind van het schooljaar een sportdag voor de bovenbouw.

Onderbouw: groepen 1 t/m 4

De spelletjesdagwerkgroep zet voor deze ochtend een parcours uit over de speelplaats van de onderbouw. Voor hulp in de begeleiding op deze dag doen zij onder andere via de info en inschrijflijsten bij de klas een oproep aan ouders en andere betrokkenen. Voor limonade en iets lekkers wordt deze ochtend gezorgd. De kinderen hoeven dus niets van thuis mee te nemen.

Bovenbouw groepen 5 t/m 8

De sportdag wordt voorbereid door de leerkrachten. In de gymlessen wordt al aandacht besteed aan activiteiten die op de sportdag zullen plaats vinden, zoals bijvoorbeeld slagbal.

De sportdag vindt plaats op de atletiekbaan aan de Leemweg. De kinderen worden deze dag verwacht in gymkleding/trainingspak met goede sportschoenen. De kinderen nemen zelf drinken en eventueel iets te eten mee (er kan namelijk niets gekocht worden). Als afsluiting krijgen ze een traktatie en een diploma met daarop vermeld de resultaten van de diverse activiteiten.

Voor beide activiteiten wordt een infobrief gemaakt voor de ouders met onder andere de schooltijden en hoe de kinderen naar de sportvelden gaan. Eens per vier jaar wordt er voor groep 6 t/m 8 een sportolympiade georganiseerd, waaraan alle scholen uit gemeente Wijchen deelnemen. Groep 5 heeft op deze dag een eigen sportieve activiteit.

Sinterklaas

Aan het sinterklaasfeest wordt op school de nodige aandacht besteed. Zo komen in de week na de sinterklaasintocht, meestal op dinsdag, de strooipieten op school. Hier zijn, behalve enkele mensen van de sinterklaaswerkgroep, geen ouders bij aanwezig.

Onderbouw (groep 1 t/m 4)

De klaslokalen worden de maandagavond na de sinterklaasintocht versierd door de ouders.

De klassenouders zorgen voor voldoende ouders om te helpen. De versiering kan van alles zijn, bijvoorbeeld een schoorsteen, een brief op het schoolbord, wat nepcadeautjes, raamdecoratie enz. Laat uw fantasie maar gaan!

In de week voor 5 december mogen de kinderen hun versierde schoen op school zetten.

De leerkrachten vullen deze met snoep en een mandarijn. Rond 5 december brengen sint en zijn pieten ook een bezoek aan onze school, waarbij de kinderen tijdens de viering een cadeautje krijgen! Deze cadeautjes worden uit de ouderbijdrage gekocht door de werkgroep.

Bovenbouw (groep 5 t/m 8)

Tijdens de sinterklaasviering maken de bovenbouwklassen er zelf een gezellige dag van.

De kinderen maken voor elkaar een surprise met gedicht.

Kerstviering

De donderdag voor de kerstvakantie vindt er op school een gezamenlijke kerstviering met aansluitend per klas een kerstdiner plaats. Middels intekenlijsten wordt aan de ouders/kinderen gevraagd om per kind een aantal hapjes te maken. Op deze manier ontstaat er een gevarieerd buffet. De communicatie hieromtrent vindt plaats door de werkgroep kerstviering. De kinderen brengen zelf daags tevoren een bord, beker en bestek voorzien van naam mee naar de klas. In overleg met de leerkracht worden door de klassenouders de tafels gedekt.

De kinderen zijn donderdagmiddag vrij en komen om 17:00 uur met de hapjes weer naar school. Zij gaan dan samen met de leerkracht naar de kerstviering, terwijl de klassenouders het kerstbuffet gereed maken. Als de kinderen aan het eten zijn en de leerkracht heeft geen hulp meer nodig kunnen de klassenouders gezamenlijk koffie/thee met iets erbij nuttigen in de ontmoetingsruimte van de wijkvereniging.

Om 19:00 uur komen de ouders de kinderen, via de ingang van de bovenbouw, weer ophalen. De klassenouders helpen de leerkracht bij het weer op orde maken van de klas.

Schoolfotograaf

Jaarlijks komt er een schoolfotograaf op school. Deze maakt klassenfoto’s, individuele portretfoto’s en foto’s met broertjes/zusjes die ook op de Paulusschool zitten. De foto’s kunnen enkele weken later in verschillende formaten (bij)besteld worden. Via de info wordt de datum waarop de schoolfotograaf aanwezig is gecommuniceerd.

Carnaval (boerenbruiloft)

Op school wordt carnaval uitgebreid gevierd op de vrijdag voor de carnavalsvakantie.

De werkgroep zorgt voor de versieringen in de school, waarbij zij de klassenouders vragen om te zorgen voor voldoende hulp bij het versieren van de gymzaal. Tevens zorgen de klassenouders ervoor dat er per klas cake, cupcakes en boerenkool gemaakt wordt.

De ochtend wordt gestart met een vrolijke optocht door de wijk, waaraan alle kinderen en overige belangstellenden deelnemen. Iedere klas loopt met hun op school gemaakte carnavalswagen mee. Twee leerlingen van groep 8 vormen het bruidspaar, die tijdens de optocht worden opgehaald. De overige kinderen van groep 8 zijn getuigen, ambtenaar, pastoor, bruidsmeisje, jonkers en familieleden.

Na de optocht wordt het boerenbruidspaar in het onecht verbonden. Het echtpaar snijdt de bruidstaart aan en de andere kinderen krijgen kleine cakejes. Het bruidspaar wordt gefeliciteerd door medeleerlingen. Tussendoor wordt er ook gehost.

Tussen de middag gaan de kinderen naar hun eigen lokaal waar de tafels de vorige dag door de leerkracht, leerlingen en/of klassenouders zijn gedekt met, door de kinderen meegenomen, bord, bestek en beker, voorzien van naam. In de klas krijgen zij boerenkool, welke door ouders warm naar school wordt gebracht. In overleg met de leerkracht wordt er geholpen met het opscheppen.

’s Middags is er een receptie waarbij de prins van het Urnenrijk met pages en adjudanten zijn uitgenodigd door de werkgroep. Tevens zijn alle ouders en oud leerlingen van harte welkom om het bruidspaar te feliciteren. Voor alle gasten is er koffie met door ouders zelf gebakken cake.

Juffen en meesterdag

De verjaardagen van de leerkrachten in de kleutergroepen worden gezamenlijk gevierd. De datum vindt u op de jaarkalender. Op deze dag organiseren de leerkrachten een leuk feest.

De klassenouders worden gevraagd om die dag aanwezig te zijn. Tevens zorgen zij voor een cadeautje namens de kinderen, waarvoor zij een kleine vrijwillige bijdrage vragen aan de ouders. Daarnaast zorgen zij indien nodig voor voldoende hulp bij vervoer. Verdere instructies krijgen zij van de leerkrachten.

In de andere groepen worden er op een andere manier de verjaardag van de leerkrachten gevierd. De leerkrachten vragen indien nodig de hulp van de klassenouders. In ieder geval zorgen de klassenouders voor een kleine vrijwillige bijdrage voor een cadeautje.

Avondvierdaagse

In schoolverband wordt er, bij voldoende aanmeldingen, aan de 5, 7 ½ en 10km van de Wijchense avondvierdaagse deelgenomen. Voor deelname wordt een vergoeding gevraagd die niet bij de ouderbijdrage is inbegrepen (inschrijfgeld).

Elke afstand heeft twee begeleiders, waarbij de kinderen zich ook bij aanvang moeten melden. Kinderen in de onderbouw mogen alleen mee lopen onder begeleiding van een ouder. Bij de school is elke dag het begin en eindpunt.

Bij de rustplaats is er voor de kinderen limonade en iets lekkers en voor de ingeschreven ouders koffie of thee.

De laatste dag kunnen ouders vanaf een afgesproken plaats de kinderen opwachten om samen de tocht voort te zetten door het dorp. Op school wordt vrijdags aan de kinderen een herinnering uitgedeeld.

Sponsorloop

De sponsorloop wordt georganiseerd door een aparte werkgroep bestaande uit ouders die nog kinderen op school hebben, ouders waarvan de kinderen al van school af zijn, teamleden van de school en directie.

De sponsorloop heeft als doel de kinderen bewust kennis maken met andere culturen en voor een goed doel geld in te zamelen. De kinderen krijgen in de projectweken (vaak een paar weken voordat de sponsorloop begint) veel informatie over het gekozen project waarbij ook gastdocenten worden uitgenodigd. Een week voor de sponsorloop krijgen de kinderen een inschrijfformulier mee om sponsors te zoeken in hun woonwijk die hen kunnen sponsoren.

Het geld dat de kinderen bijeen lopen wordt voor het grootste gedeelte gebruikt voor het goede doel wat met de project week is behandeld (75%). Het resterende bedrag wordt gebruikt om schenkingen te doen aan tussentijdse goede doelen waarover de werkgroep dan beslist.

De projectweek wordt feestelijk afgesloten met een pleinmarkt met hierin verweven de sponsorloop en meer informatie over het project.

Voor de kinderen is er een strippenkaart waar zij allerlei onderdelen van kunnen doen van schminken tot een glas limonade of ijs toe. Voor de kinderen die niet op de Paulusschool zitten is tegen een kleine vergoeding een strippenkaart verkrijgbaar.

Sportieve toernooien

De bovenbouwleerlingen van de Paulusschool kunnen deelnemen aan diverse sportieve toernooien in Wijchen. De kinderen krijgen tijdens het toernooi een T-shirt van school aan wat ongewassen weer aan de begeleiding moet worden terug gegeven. De begeleiding zorgt dat de T-shirts weer gewassen bij de ouderraad afgeleverd worden.

Voor deelname aan al deze toernooien zijn geen kosten voor ouders verbonden. Deze worden betaald uit de ouderbijdrage. De kinderen zorgen zelf wel voor eten, drinken en een versnapering.

1. Handbaltoernooi (groep 6 t/m 8)

Dit toernooi wordt georganiseerd door de handbalvereniging en vindt plaats bij voldoende aanmelding. De werkgroep zorgt voor de trainingen, die na schooltijd op school zullen plaats vinden. Dit toernooi vindt plaats in de kerstvakantie in een sporthal.

2. Basketbaltoernooi (groep 6 t/m 8)

In de krokusvakantie organiseert de basketbalvereniging een toernooi in de sporthal. Ook hier geldt weer alleen bij voldoende inschrijving. De werkgroep zorgt weer voor de trainingen en de begeleiding van deze dag. De trainingen vinden op school na schooltijd plaats.

3. Voetbaltoernooi (groep 7 en 8)

Jaarlijks organiseert de KNVB een scholierentoernooi voor de groepen 7 en 8 voor jongens en meisjes. De organisatie en trainingen worden vanuit school gecoördineerd. Voor deze dag wordt wel een beroep op de ouders gedaan om de kinderen te begeleiden. Het toernooi vindt plaats op een van de sportvelden in Wijchen.

Jaarafsluiting

In de laatste week voor de zomervakantie vinden er een aantal activiteiten in het kader van de jaarafsluiting plaats op school. De invulling hiervan kan per leerjaar verschillen. Vaak bereiden de kinderen van elke klas (samen met de leerkracht) een stukje voor de eigen ouders voor. De communicatie over de activiteiten vindt via de leerkracht plaats. De klassenouders zorgen er, met een vrijwillige financiële bijdrage van de ouders, voor dat er ook een afscheidscadeautje voor de leerkracht gekocht/gemaakt is. De leerkracht zet deze ochtend ook de klassenouders in het zonnetje als dank voor hun inzet.

Op de laatste schooldag “glijden de oudste kleuters uit”. Hiervoor hoeven de klassenouders niets te regelen. Wel is het leuk als hier veel ouders bij aanwezig zijn.

Groep 8 sluit het schooljaar af met een door hen zelf opgevoerde musical. Na de musical is een kort officieel gedeelte en krijgen de kinderen een presentje van de ouderraad. Dan gaan de kinderen een eigen feestje vieren.

Protocol luizenkammen

Hoofdluizen leven op warme en behaarde plekjes en verspreiden zich in een hoog tempo – vooral onder kinderen. Daarom is het belangrijk vaak te controleren. In de eerste week na

elke vakantie worden alle kinderen in de klas gecontroleerd op hoofdluis en neten. De “luizenouders” worden geregeld door de klassenouders. In samenspraak met de leerkracht wordt gekeken op welke dag er gekamd zal worden.

Indien er bij uw kind luizen/neten gevonden worden, wordt u hiervan telefonisch op de hoogte gebracht. Alle andere kinderen van de klas krijgen een informatiebrief en hun luizentas mee naar huis. Na het constateren van hoofdluis zal er wekelijks gekamd worden tot de klas luizenvrij is. Advies is om in deze periode ook het gezin dagelijks te controleren!

Landelijke richtlijnen over hoofdluis vindt u op

http://www.rivm.nl/Onderwerpen/Onderwerpen/H/Hoofdluis 

Meer informatie over de aanschaf en het gebruik van de luizentas vindt u op www.paulus-school.nl onder het kopje ouderraad.

——————————————

Reactieformulier

Uw op- of aanmerkingen, ideeën e.d.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Naam :…………………………………………………..

Adres :…………………………………………………..

Telefoonnummer :……………………………………………………

Ouder van :……………………………………………………

DECLARATIEFORMULIER

Naam Leerkracht :………………………………………………..

Groep :………………………………………………..

Datum :………………………………………………..

Bestemming :………………………………………………..

Aantal kilometers paulusschool-bestemming v.v. : ………………..

NAAM OUDER/VERZORGER Rekeningnummer KOSTEN €

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Vergoeding € 0,19 per kilometer

Declaratieformulier in oranje brievenbus van ouderraad bij de hoofdingang deponeren.