Ouderraad wie zijn wij

Wat is de Ouderraad?
De Ouderraad is een raad die de school adviseert over allerlei praktische zaken die uit het oogpunt van de ouders van belang kunnen zijn. Iedere ouder is automatisch lid van de Ouderraad.

De Ouderraad heeft een dagelijks bestuur die de vergaderingen verzorgt en de financiën beheert.

In het schooljaar zijn er drie Ouderraadvergaderingen. Alle ouders zijn van harte welkom. Tijdens deze vergaderingen kan de school informatie geven over nieuwe ontwikkelingen binnen de school en het Noorderlicht. Ook kan het zijn dat er bijvoorbeeld een themavergadering is over opvoeding of kunnen er zaken rondom de verschillende werkgroepen besproken worden. De data van de vergaderingen zijn terug te vinden op de schoolkalender.

De Ouderraad heeft ook een belangrijke rol in het beschikbaar stellen van de luizenzakken op school het innen van de ouderbijdrage en het samen met de school organiseren van allerlei activiteiten op school zoals de kerstviering, het sinterklaasfeest en carnaval.

De Ouderbijdrage
Jaarlijks vraagt de Ouderraad een bijdrage van 15,00 euro per kind. Deze 15,00 euro wordt besteed aan het organiseren van verschillende activiteiten. De belangrijkste hiervan zijn de carnavalsviering, de kerstviering, het sinterklaasfeest, de spelletjesdag en een bijdrage aan het kamp van groep 8. De ouderbijdrage is dus iets anders dan de bijdrage die de school jaarlijks vraagt voor het klassenuitje.

Enthousiaste ouders gezocht
Om de activiteiten zoals hierboven al beschreven te kunnen blijven organiseren zijn ouders en/of verzorgers nodig die mee willen helpen met het organiseren. Omdat dit jaar een groot aantal ouders stopt vanwege de leeftijd van de kinderen zijn de verschillende werkgroepen op zoek naar nieuwe leden. Je kunt je hiervoor alleen aanmelden maar natuurlijk ook met een andere ouder. Ook is het Dagelijks Bestuur van de Ouderraad nog op zoek naar een lid die het bestuur kan komen versterken.

Voor de volgende activiteiten zoeken wij nog ouders/verzorgers
• Werkgroep Kerst
• Werkgroep Carnaval
• Werkgroep Sinterklaas

Aanmelden kan via een van de leden van het Dagelijks bestuur of via ons email-adres: paulus.or@kansenkleur.nl. Mocht je nog vragen hebben over de activiteiten dan kunnen we jullie in contact brengen met de werkgroepleden.

Wij zien uit naar jullie reacties!