Pestprotocol

Op de Paulusschool bieden we een veilig leerklimaat, we zorgen dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen en we streven ernaar incidenten te voorkomen. Zoals ongepast gedrag, intimidatie, pesten, diefstal en agressie. Daarom investeren we in een goede vertrouwensband, prettig klimaat en heldere regels over hoe je met elkaar omgaat.
Daarnaast richten we onze aandacht op de protocollen die we hanteren bij ongepast gedrag.

In het veiligheidsprotocol beschrijven we hoe we omgaan met pesten en grensoverschrijdend gedrag.

Te weten:
1. Pestprotocol
2. Protocol schorsing en verwijdering

Klik hier voor het volledige veiligheidsprotocol.